fbpx

Cheile Videi constituie o zonă aparte în ansamblul zonelor carstice din Bihor care se remarcă prin numărul mare de izvoare şi izbucuri care trădează o intensă activitate carstică. Cheile Videi sunt şi cele mai lungi chei din Munţii Apuseni. Măsurând peste 10 kilometri, ele au aspectul unei imense potcoave pe ai cărei versanţi şi interfluvii se găsesc numeroase peşteri şi avene dintre care se remarcă peştera Cubleş, bogat concreţionată, şi peştera aven Giloasa. Pe versanţii cheilor se evidenţiază numeroase talveguri suspendate, reminiscenţe ale văilor afluente, iar în albia văii sunt spectaculoase marmite de eroziune, formate în sectoarele de stagnare a apei şi formare a bulboanelor.

Cheile Videi sunt situate în bazinul mijlociu şi cel superior al văii, fiind delimitate în aval de lacul omonim iar, în amonte, de confluenţa văii cu afluentul său, Viduţa. De la obârşiile sale, situate în partea vestică a compartimentului carstificat de la Zece Hotare, şi pînă la vărsarea în lacul ce-i poartă numele, valea Videi străbate o regiune de un pitoresc rar întâlnit. Izbucurile sunt şi ele prezenţe notabile în peisajul văii şi al cheilor. Fie se ivesc, cu o discreţie desăvârşită, printre trenele de grohotişuri ce parazitează racordul versantului cu valea, fie ţâşnesc din gura unor peşteri a căror deschideri impresionante.

Sursa:https://identitatea.ro/valea-videi-cheile-videi/


Like it? Share with your friends!

Forza România
test