fbpx

Theodor Aman s-a năcut la 20 martie 1831 și este unul dintre cei mai cunoscuți pictori români, însă cu toate acestea nu toți am auzit prea multe lucruri despre el. Aman rămâne în conștiința românească artistică drept un important reprezentant în domeniul picturii, dar și unul dintre fondatorii Școlii de Arte Frumoase din București sau Iași.

Theodor Aman- pictorul

Reprezentant al unor curente artistice precum romantismul, realismul sau neo-clasicismul, Theodor Aman a știut cum să transpună artistic elementele de context social sau politic ale vremurilor. Astfel, contemporan cu o perioadă puternic încărcată pentru români, respectiv epoca pașoptistă și evenimentele istorice marcante pentru noi, pictorul a reprezentat în arta sa aceste puncte de interes.

Unirea Principatelor

Theodor Aman a urmat cursurile Liceului Sfântul Sava din București, unde a cunoscut mulți adepți ai revoluției, și mai concret ai unirii principatelor române. Aceștia trezesc în tânărul pictor sentimentele de patriotism și curaj, iar admirația sa pentru Nicolae Bălcescu, mentor pe care îl întâlnește câțiva ani mai târziu la Paris, l-au adus pe Aman în poziția de fruntaș al Revoluției Pașoptiste.

De aceea, trebuie să amintim că printre operele sale cele mai cunoscute se numără Unirea principatelor (1859), Portretul lui Tudor Vladimirescu (1874-1876), Țiganca (1884), Proclamarea Unirii (1861) sau Hora de peste Olt (1891).

Acesta petrece o bună perioadă din tinerețea sa, mai exact circa 7 ani, la Paris. Aici studiază alături de profesori renumiți în artele plastice precum Michel Martin Drolling sau François-Édouard Picot, interacțiuni ce îl vor ajuta să pună la cale înființarea școlilor de artă și pe meleagurile românești.

Acesta se lasă ghidat de renascentismul italian, care îl captivează inevitabil, dar și de tradiționalism și elementele-cheie ale culturii noastre. Putem spune despre Aman că a fost un artist cu o viziune aparte, foarte laxă și cuprinzătoare. Tablourile sale înfățișează pe lângă importante scene cu caracter istoric și peisaje urbane sau pitorești, portrete, nuduri sau natură statică. Nu trebuie uitat nici faptul că artistul avea o îndemânare deosebită și la sculptat, acesta lăudându-se cu aproximativ 3000 de lucrări, incluzând sculpturi, tablouri, grafici și alte opere de artă.

„Dorința mea a fostu și este de a înființa în România începuturile unei Școli de pictură, care progresându cu timpulu, să devie o școală Națională și mare la care străinii să vie să caute perfecționarea și mărirea loru. […] Mă voiu sili tot d’odată ca zidirea ce voi face se fie o înfrumusețare a orașului și o curiozitate pentru public.”

Theodor Aman

Theodor Aman înființează alături de Gheorghe Tăttărescu Școala de Arte Frumoase, Belle Arts, la București și Iași, principalele centre educaționale ale românilor. Acest lucru a fost susținut de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, care tot în acea perioadă (1860-1864) înființa cele două mari universități în aceleași două mari orașe.

Muzeul Theodor Aman

Munca sa a fost îngrijită și păstrată de-a lungul timpului, astăzi școala sa de arte reprezentând Universitatea Națională de Arte din București. De asemenea, multe dintre tablourile sale sunt expuse în muzee importante de la noi și din afară, iar casa unde acesta a locuit, astăzi găsduiește Muzeul Theodor Aman și poate fi vizitată de curioșii și iubitorii de artă, de miercuri până duminică, pe strada C.A. Rosetti din București.


Like it? Share with your friends!

Ioana

Simt că este nevoie să ne cunoștem țara: istoria, tradițiile, meleagurile și oamenii. Eu îmi doresc să ofer o direcție în călătoria spre descoperirea originilor noastre, o perspectivă nouă asupra acestora și mândrie că suntem români.